Stichting Leergeld Oosterschelderegio is in december 2006 opgericht als Stichting Leergeld Goes e.o. Vanaf januari 2008 is de stichting operationeel en per december 2008 onder de naam Stichting Leergeld Oosterschelderegio voor alle kinderen van 4-18 jaar die wonen in het gehele Oosterscheldegebied.

Voor wie?

Ouders/verzorgers van kinderen van 4-18 jaar die wonen in het Oosterscheldegebied en onderwijs, kunnen een beroep doen op Leergeld Oosterschelderegio, indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen salbutamol ventolin hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Geen loket

Leergeld werkt met goed opgeleide vrijwilligers die bij u thuis op bezoek komen. Zij komen in alle vertrouwelijkheid uw aanvraag opnemen en zorgen ervoor dat uw wensen goed en helder worden vastgelegd en anoniem worden doorgegeven aan de beoordelingscommissie. Dan wordt gekeken of er gebruik kan worden gemaakt van al bestaande regelingen, of er misschien een voorschot kan worden gegeven, of dat ten behoeve van het kind een betaling kan worden gedaan.

Een aanvraag voor huisbezoek of informatie kunt u richten aan de coördinator van Leergeld Oosterschelderegio:

per telefoon: 06 – 389 303 71 (bij afwezigheid van de coördinator kunt u naam en telefoonnummer inspreken en wordt u snel teruggebeld) of per email: leergeld@zeelandnet.nl

Zonder huisbezoek worden geen aanvragen in behandeling genomen.

Wat te verwachten?

Een aanvraag voor een huisbezoek kan op korte termijn worden geregeld. Na het bezoek en de verslaglegging daarover krijgt u binnen maximaal 2 à 3 weken uitsluitsel of en hoe uw kind op korte termijn geholpen kan worden.

Zoals al eerder vermeld, ondersteunt Stichting Leergeld Oosterschelde vanaf januari 2008 alle kinderen van 4-18 jaar die wonen in het Oosterscheldegebied.

De vertrouwelijkheid van alle bij de stichting binnengekomen gegevens wordt volkomen gegarandeerd.

Het Oosterscheldegebied bevat alle Zeeuwse gemeenten, die niet op Walcheren en Zeeuws Vlaanderen liggen.

Contact
Stichting Leergeld Oosterschelderegio
Postbus 395
4460 AT Goes
Telefoon: 0113 – 764 148 of 06 – 389 303 71
E-mailadres: leergeld@zeelandnet.nl
Rekeningnummer : NL08 RABO 0130 8452 48
http://www.leergeld.nl/locaties/oosterschelderegio