Mutatieformulier

  • Opzeggen: - Deelnemers zijn het lidmaatschap aangegaan, met stilzwijgende verlenging voor telkens 1 contributieperiode (5 maanden), tenzij hij/zij het lidmaatschap middels een ingevuld mutatieformulier heeft opgezegd. - Opzeggen geschiedt door het mutatieformulier volledig in te vullen en aan de vereniging door te mailen. - Alle eigendommen van T&D moeten in goede staat zijn ingeleverd, en het lid aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. alvorens het lidmaatschap officieel is opgezegd
  • - voor 1 juni afgemeld: lidmaatschap per 1 september opgezegd - Voor 1 januari afgemeld; lidmaatschap per 1 februari opgezegd
 

Verification