Inschrijfgeld

Bij aanmelding lidmaatschap, aanschaf eerste knipkaart of aanschaf eerste sportpas wordt eenmalig 10 euro inschrijfgeld in rekening gebracht.

Huur baton (enkel twirlers)

per seizoen wordt de baton voor 10 euro per stuk verhuurd. 

De twirler is eveneens vrij om een eigen baton aan te schaffen via T&D. 

Contributie groepslessen 2023-2024

[table  width=”800″ colwidth=”20|100|50″ colalign=”left|left|left|left|left”]
aantal lessen per week,contributie per maand,contributie per seizoen

1 (45/60 minuten),€ 16.50,€ 165

2,€30,€ 2300

onbeperkt, € 32.50, € 325

Contributie twirlsolisten

[table  width=”800″ colwidth=”20|100|50″ colalign=”left|left|left|left|left”]
aantal lesuren per week,contributie per maand,contributie per seizoen

1,€ 16.50, €165 

>1.5, €32,50, € 325

[/table]

Knipkaart sportlessen

Het volgen van een van de sportlessen (Totally Fit en Zumba) voor volwassenen worden middels een knipkaart/toegangstegoed in rekening gebracht.

 • De (digitale) knipkaart geeft recht op het volgen van 10 lessen naar keuze en kan worden aangeschaft voor €50,– per kaart.
 • De kaart is persoonsgebonden
 • de knipkaart is 4 maanden geldig, na de datum van aanschaf
 • In MijnT&D wordt 10 toegangstegoed bijgeboekt en middels een factuur per bank betaald, ook kan er via MijnT&D 10 toegangstegoed worden aangeschaft en afgerekend via I-deal. 
 • bij het aanschaffen van de eerste knipkaart wordt tevens het inschrijfgeld à 10 euro in rekening gebracht.

Twirlen wedstrijdkosten 

Twirlers die individueel meedoen aan wedstrijden van de KNMO/NTSB, dienen rekening te houden met de navolgende kosten:

  • inschrijfgeld wedstrijden voor eigen rekening
  • huur kostuums € 2,50 euro per gebruik, aanschaf eigen pakje vanaf circa € 50,–

Overige bepalingen groepslessen jeugd

betalingen contributie: 

 • de contributie wordt twee maal per seizoen geïnd middels automatische incasso. (september en februari)
 • Bij de eerste inning van de contributie bij een nieuw lid zal het inschrijfgeld (niet voor lessen met een knipkaart) en ook eventuele huur van de baton (10 euro)  worden verrekend.
 • Het contributiejaar loop van september tot en met juni.  In de maanden juli en augustus wordt geen contributie verrekend.
 • Binnen de contributie is inbegrepen:
  • Deelname wekelijkse lessen binnen de groep(en) waarvoor het lid is ingeschreven
  • Deelname aan optredens
  • Deelname aan kleine festiviteiten binnen de vereniging (grotere festiviteiten kan een eigen bijdrage worden gevraagd)
  • Kostuums voor wedstrijden/optreden in groepsverband
  • Voor deelname aan wedstrijden wordt een eigen bijdrage van max 7,50 euro p.p. gevraagd, eventueel aangevuld met een bijdrage in vervoerskosten.

Opzeggen: 

Deelnemers gaan het lidmaatschap aan, met stilzwijgende verlenging voor telkens 1 contributieperiode, tenzij hij/zij het lidmaatschap middels een ingevuld mutatieformulier heeft opgezegd. Alle eigendommen van T&D moeten in goede staat zijn ingeleverd alvorens het lidmaatschap officieel is opgezegd!

Opzegtermijnen lidmaatschap:

 • voor 1 juni afgemeld: lidmaatschap per 1 september opgezegd
 • Voor 1 januari afgemeld; lidmaatschap per 1 februari opgezegd
 • Opzeggen geschiedt door het mutatieformulier volledig in te vullen en aan de vereniging door te mailen/sturen. 
 • Alle eigendommen van T&D moeten in goede staat zijn ingeleverd alvorens het lidmaatschap officieel is opgezegd
 • het lid dient aan alle betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Restitutie contributie: 

Dit alleen in zeer dringende gevallen (zoals langdurige ziekte ) Een en ander naar beoordeling en besluitvorming van het bestuur.

 

Overige bepalingen sportlessen volwassenen

Kosten en betaling

De les kan worden gevolgd door middel van een 10 lessen kaart (knipkaart) of T&D sportpas

 • Knipkaart:
   • knipkaart kost € 50,– per 10 toegangstegoed
   • Per gevolgde les wordt een les van de knipkaart afgetekend.
   • Knipkaarten worden middels facturatie aan het lid verrekend per bank
   • De knipkaart is persoonsgebonden
   • de kaart is 4 maanden geldig na de datum van aanschaf
   • Alle sportlessen voor volwassenen zijn op een zelfde knipkaart te volgen.
   • Het is niet verplicht om het hele seizoen wekelijks dezelfde les te volgen.
   • Bij het niet volgen van de 10 aangeschafte lessen per knipkaart is geen restitutie of teruggave van kosten mogelijk.
 • T&D Sportpas
   • alle sportlessen onbeperkt volgen voor € 32.50/maand
   • De T&D sportpas is interessant voor die sporters die meer dan 6 keer per maand een les volgen. (1,5 les week)
   • de Sportpas wordt verrekend met de contributieperioden van de groepslessen jeugd. (per 5 maanden)

Opzeggen:

 • knipkaart:
  • Er geldt geen opzegtermijn daar de aanschaf van een knipkaart bij T&D geen verenigingslidmaatschap inhoud.
 • T&D sportpas:
  • het lidmaatschap wordt automatisch met een contributieperiode verlengd
  • de kosten van de sportpas  worden in 2 termijnen van 5 maanden geïnd middels automatische incasso.
   • periode 1 september-januari,
   • periode 2 februari-juni
 • opzeggen:
  • periode 1 voor 1 juni
  • periode 2 voor 1 januari
  • opzeggen middels het invullen van het online mutatieformulier.