Opgaveformulier seizoen 2019/2020

  • Het lesrooster 2019-2020 kun je terugvinden op onze website onder het kopje "lessen". Alle leden willen wij vragen door te geven welke les(sen) je wilt gaan volgen in het nieuwe seizoen!
  • Aandachtspunten:
  • het NIET invullen van dit formulier betekent niet dat het lidmaatschap is opgezegd!
  • het NIET invullen van dit formulier betekent dat het lid zal worden ingedeeld in de lesstijl/leeftijdsgroep welke aansluit bij de les(sen) welke vorige seizoen zijn gevolgd.
  • Ben je 1 jaar jonger of ouder dan de aangegeven leeftijd bij de les; dan mag je je ook inschrijven!
  • Opgeven voor lessen die niet in het rooster zijn opgenomen is niet mogelijk
  • Lessen welke na opgave van de leden minder dan 10 aanmeldingen hebben, zullen mogelijk niet opgestart gaan worden! Mocht dit het geval zijn, dan krijgen de betreffende leden hierover nader bericht.
  • Dans-twirl lessen welke na opgave van de leden meer dan 20 aanmeldingen hebben, worden mogelijk gesplitst. Mocht dit het geval zijn, dan krijgen de betreffende leden hierover nader bericht.
  • Vanaf maandag 26 augustus 2019 starten we het seizoen met een open lesweek! Indien jij nog twijfelt tussen lesstijlen, is dit de gelegenheid om nog wat lessen vrijblijvend te testen. Tot en met 1 september heb je de mogelijkheid om aan ons door te geven welke les(sen) je definitief wilt volgen. (dit geldt niet voor sportlessen!)
 

Verification