Opgave formulier voorstelling 10 juni 2017

 • Dit is het opgave formulier voor deelname aan de voorstelling op zaterdag 10 juni 2017 in theater de Mythe in Goes. We vragen alle leerlingen die mee willen doen, dit formulier in te vullen. Met de gegevens kunnen wij verder met de organisatie van dit grote evenement. Deelname aan de voorstelling is voor leden kosteloos. BIj nagenoeg alle voorstellingen welke T&D al heeft georganiseerd bleek dat er toch altijd leden zijn die zich van te voren opgeven en op het laatste moment toch aangeven niet mee te willen doen. Dit is om meerdere redenen een vervelende situatie:
 • - de docente moet op het laatste moment aanpassingen gaan maken in de dansen;
 • - de leden in de betreffende groep krijgen op het laatste moment te maken met aanpassingen in de dansen;
 • - er zijn door de vereniging kosten gemaakt in de vorm van kostuums en attributen. (ter info; een gemiddeld kostuum kost al snel 5-15 euro per deelnemer. Iedere deelnemer heeft ten minste 2 kostuums nodig)
 • - aanpassingen doorvoeren in de vele draaiboeken in schema's.
 • Om bovenstaande redenen willen wij de drempel iets hoger maken dan het geheel vrijblijvende karakter voor deelname aan de voorstelling:
 • - Wanneer je je opgeeft om mee te doen, betekent dit dat je eveneens 1 entreekaart afneemt. (ter waarde van 9,50 euro)
 • - Deze entreekaart ontvang je, naast je eventuele extra bestelde entreekaarten, in de laatste twee lesweken voor de voorstelling.
 • - Wanneer je je hebt opgegeven, maar je je alsnog na de opgavedatum afmeld voor deelname, ontvang je deze entreekaart niet. Het bedrag à 9,50 euro wordt door T&D gebruikt om deel van de gemaakte kosten te compenseren.
 • - in het geval van situaties als overmacht en/of ziekte beslist het bestuur.
 • Uiteraard gaan we niet van uit van kwade opzet, echter willen we hiermee meer bewustwording geven aan het feit dat het afmelden van deelname heel veel onnodige kosten en extra werk voor de vrijwilligers met zich meebrengt.
 • Deelnemers die niet mee willen doen aan de voorstelling, moeten zich echter wel realiseren dat de komende maanden in de lessen hoofdzakelijk aan de voorstelling gewerkt zal worden. De dansen van de voorstelling worden aan alle leden aangeleerd. Leden die niet meedoen aan de voorstelling krijgen enkel geen vaste plaats in de figuraties en formaties in de dans.
 • Gegevens deelnemer:

 • Alle andere groepen dansen en twirlen mee in de middag-en avondvoorstelling!
 • Vrijwilligers gezocht!

 • Sponsoring

 •  

  Verification