Inschrijfgeld

Bij aanmelding lidmaatschap wordt eenmalig 7,50 euro inschrijfgeld in rekening gebracht.

Borg

 • borg baton, alleen twirlers € 15,–
 • Gebruik verenigingsvest  € 15,–, alleen jeugdleden vanaf kidsdance groep
 • Borg wordt in rekening gebracht ten tijde van de eerste contributie inning.
 • Bij het stopzetten van het lidmaatschap dienen de in bruikleen zijnde eigendommen van T&D schoon, en zonder schade te worden ingeleverd. Pas dan wordt de borg geretourneerd.  Bij schade of het niet meer kunnen inzetten van de eigendommen door het gebruik van het betreffende lid, worden de kosten voor aanschaf van een nieuwe  baton/vest/shirt in rekening gebracht.

Contributie groepslessen 2018-2019

aantal lessen per week contributie per maand contributie per seizoen
1 (45/60 minuten) € 11.50 € 115
2 €20.50 € 205
3 € 27 € 270
onbeperkt € 30 €300
spitzenles € 5.45 € 54.50

 

Contributie twirlsolisten

aantal lesuren per week contributie per maand contributie per seizoen
1 € 11.50 €115
2 €23 € 230
3 € 34.50 € 345
4 € 46 €460

 

Knipkaart sportlessen 18+

Het volgen van een van de sportlessen (activitydance, callenatics, streetjazz en zumba) voor volwassenen worden middels een knipkaart in rekening gebracht.

 • De knipkaart geeft recht op het volgen van 10 lessen naar keuze en kan worden aangeschaft voor €45,– per kaart.
 • De kaart is persoonsgebonden, en onbeperkt geldig.
 • knipkaarten worden in de les aangeschaft en uitgereikt, en middels een factuur per bank betaald
 • bij het aanschaffen van de eerste knipkaart wordt tevens het inschrijfgeld à 7,50 euro in rekening gebracht.

Knipkaart jeugd bij zwemlessen

Wanneer een lid tijdelijk minder frequent lessen kan volgen vanwege zwemlessen, kan een knipkaart worden aangeschaft.

  • De knipkaart geeft recht op het volgen van 10 lessen naar keuze en kan worden aangeschaft voor €45,– per kaart.
  • De kaart mag binnen het gezin gebruikt worden (ook voor 18+ sportlessen) en is onbeperkt geldig.
  • knipkaarten worden in de les aangeschaft en uitgereikt, en middels een factuur per bank betaald

<

Twirlen bij de Nederlandse Twirl Sport Bond (NTSB)

Twirlers die individueel meedoen aan wedstrijden van de NTSB, dienen rekening te houden met de navolgende kosten:

  • bondscontributie € 24,60 per jaar
  • inschrijfgeld wedstrijden voor eigen rekening
  • huur kostuums € 2,50 euro per gebruik, aanschaf eigen pakje ca € 50,–

 

Twirlers die in teamverband meedoen aan wedstrijden van de NTSB, dienen rekening te houden met de navolgende kosten:

  • bondscontributie € 24,60 per jaar

 

Twirlers die individueel meedoen aan de zeebracompetitie, dienen rekening te houden met de navolgende kosten:

  • inschrijfgeld wedstrijden voor eigen rekening (solist 7,50 euro; duo’s 12,50 euro)
  • huur kostuums € 2,50 euro per gebruik, aanschaf eigen pakje ca € 50,–

 

 

Overige bepalingen groepslessen jeugd

betalingen contributie: 

 • de contributie wordt twee maal per seizoen geïnd middels automatische incasso. (september en februari)
 • Bij de eerste inning van de contributie bij een nieuw lid zal het inschrijfgeld (niet voor lessen met een knipkaart) en ook eventuele borg van de baton (15 euro) en verenigingskleding (15 euro) worden verrekend.
 • Het contributiejaar loop van september tot en met juni.  In de maanden juli en augustus wordt geen contributie verrekend.
 • Binnen de contributie is inbegrepen:
  • Deelname wekelijkse lessen binnen de groep(en) waarvoor het lid is ingeschreven
  • Deelname aan optredens
  • Deelname aan de voorstelling 
  • Deelname aan kleine festiviteiten binnen de vereniging (grotere festiviteiten kan een eigen bijdrage worden gevraagd)
  • Kostuums voor wedstrijden/optreden
  • Voor deelname aan wedstrijden wordt een eigen bijdrage van max 7,50 euro p.p. gevraagd, eventueel aangevuld met een bijdrage in vervoerskosten.

Opzeggen: 

Deelnemers gaan het lidmaatschap aan, met stilzwijgende verlenging voor telkens 1 contributieperiode, tenzij hij/zij het lidmaatschap middels een ingevuld mutatieformulier heeft opgezegd. Alle eigendommen van T&D moeten in goede staat zijn ingeleverd alvorens het lidmaatschap officieel is opgezegd!

 

Opzegtermijnen lidmaatschap:

 • voor 1 juni afgemeld: lidmaatschap per 1 september opgezegd
 • Voor 1 januari afgemeld; lidmaatschap per 1 februari opgezegd
 • Opzeggen geschiedt door het mutatieformulier volledig in te vullen en aan de vereniging door te mailen/sturen. 
 • Alle eigendommen van T&D moeten in goede staat zijn ingeleverd alvorens het lidmaatschap officieel is opgezegd
 • het lid dient aan alle betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

 

Restitutie contributie: 

Dit alleen in zeer dringende gevallen (zoals langdurige ziekte ) Een en ander naar beoordeling en besluitvorming van het bestuur.

 

Overige bepalingen sportlessen volwassenen

Kosten en betaling

De les kan worden gevolgd door middel van een 10 lessen kaart (knipkaart) of T&D sportpas

 • Knipkaart:
   • knipkaart kost € 45,– per kaart.
   • Per gevolgde les wordt een les van de knipkaart afgetekend.
   • Knipkaarten worden middels facturatie aan het lid verrekend per bank
   • De knipkaart is persoonsgebonden en maximaal 1 jaar geldig.
   • Alle sportlessen voor volwassenen zijn op een zelfde knipkaart te volgen.
   • Het is niet verplicht om het hele seizoen wekelijks dezelfde les te volgen.
   • Bij het niet volgen van de 10 aangeschafte lessen per knipkaart is geen restitutie of teruggave van kosten mogelijk.
 • T&D Sportpas
   • alle sportlessen onbeperkt volgen voor € 22,50/maand
   • De T&D sportpas is interessant voor die sporters die meer dan 6 keer per maand een les volgen. (1,5 les week)
   • de Sportpas wordt verrekend met de contributieperioden van de groepslessen jeugd. (per 5 maanden)

Opzeggen:

 • knipkaart:
  • Er geldt geen opzegtermijn daar de aanschaf van een knipkaart bij T&D geen verenigingslidmaatschap inhoud.
 • T&D sportpas:
  • het lidmaatschap wordt automatisch met een contributieperiode verlengd
  • de kosten van de sportpas  worden in 2 termijnen van 5 maanden geïnd middels automatische incasso.
   • periode 1 september-januari,
   • periode 2 februari-juni
 • opzeggen:
  • periode 1 voor 1 juni
  • periode 2 voor 1 januari
  • opzeggen middels het invullen van het online mutatieformulier.